top of page
Indlevering af årsregnskab

 

Der skal udarbejdes et årsregnskab, som skal munde ud i en årsrapport, som indberettes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT. Ud fra den beregnede skattepligtige selskabsindkomst beregnes selskabsskatterne.


Jeg kan indlevere årsrapporter for selskaber som vedtægtsmæssigt ikke er revisionspligtig. Jeg har samarbejde med registreret revisor, så det hele bliver let for dig.

Andreas er omhyggelig, grundig og arbejder på professionelle løsninger til hvad der giver det bedste resultat.

Hvad kan jeg gøre for dig?

modsætning til mange andre revisionskontorer anvender jeg en forenklet metode, der kort fortalt går ud på at jeg ud fra virksomhedens driftsregnskab (=deres interne bogholderi) udarbejder skatteregnskabet med nogle få skattemæssige omposteringer.
 

Gevinsten herved er til at få øje på: Driftsregnskabet behøves ikke importeret/indtastet i revisionskontorets it-system. Det sparer tid og penge.
 

Den løbende ajourføring hertil får jeg fra et af landets førende it-leverandører på dette felt. Er onlinebaseret og altid til at stole på.

Skatteregnskaberne indeholder alle de informationer, som myndigheder og samhandelspartnere påkræver.

B0009564.png

Kontakt mig

Tak for din indsendelse!

bottom of page