top of page
Budgettering – prognoser for fremtiden

 

Ingen kan se ud i fremtiden. Men ved at udarbejde budgetter med nogle forudsætninger som man efter bedste skøn mener holder ”vand” vil der kunne laves korttidsprognoser for 1-3 år over virksomhedens økonomi, rentabilitet og likviditet.
 

Langtidsbudgetteringen (mere end 3 år ud i fremtiden) vil ofte munde ud i nogle strategiske overvejelser omkring virksomheden, dens drift, fremtidsudsigterne, samt finde målepunkter (nøgletal) herfor, lave branchesammenligninger mv.
 

Uanset hvad du måtte have behov for står min ekspertise til din rådighed.

Andreas er kundevenlig og fleksibel med hensyn til arbejdstider og opgaver.

Hvad kan jeg gøre for dig?

 

Sammen med dig vil jeg opstille nogle budgetforudsætninger og udarbejde et forecast over resultat, likviditet og rentabilitet for virksomheden.


Budgetlægning er en af mine specialer og er et vigtigt element for at kommunikere kortsigtede likviditetsrammer med pengeinstitutter og i øvrigt hvordan overordnet din virksomheds kapitalstruktur vil udvikle sig, når man ser på langtidsprognoser.


Faglige rådgivere bør altid inddrages i budgetfasen for at give deres bud på fremtiden. Så går du i investeringsplaner og skal finde finansieringskilder vil et budget altid være det som efterspørges som noget at det første. Det er her særdeles vigtigt at budgettet er godt og grundigt gennemarbejdet for at give det bedste resultat.

Jeg tager dig i hånden gennem hele processen. Sammen vil vi få et større overblik over din virksomhed.

B0009564.png

Kontakt mig

Tak for din indsendelse!

bottom of page