Jeg tilbyder...

...ekspertise, erfaring og professionalisme

Ingen kan se ud i fremtiden. Men ved at udarbejde budgetter med nogle forudsætninger som man efter bedste skøn mener holder ”vand” vil der kunne laves korttidsprognoser for 1-3 år over virksomhedens økonomi, rentabilitet og likviditet.

Budgettering

Måske ønsker du at udføre opgaven selv og har kun brug for en der kan hjælpe dig videre på vejen eller måske har du brug for sparring på konkrete problemstillinger indenfor økonomi og etablering af virksomheder.

Rådgivning & Sparring

Jeg kan tilbyde din virksomhed i en tidsbegrænset periode at indtræde midlertidig som freelance-afløser i forskellige forretningsdiscipliner indenfor økonomi og administration.

Freelance

Der skal udarbejdes et årsregnskab, som skal munde ud i en årsrapport, som indberettes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT. Ud fra den beregnede skattepligtige selskabsindkomst beregnes selskabsskatterne.

Årsregnskab

Indberetninger og kendskab til momsregler, momsrefusion, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, grønne afgifter, punktafgifter, div. refusionsordninger er ved eget bogholderi påkrævet. Jeg assisterer dig gerne herved, så du trygt kan koncentrere dig om det der vigtigere.

Bogføring

Jeg er 100% uvildig, når jeg hjælper dig med etablering af en virksomhed, hvilket giver mig mulighed for at hjælpe dig med den løsning, som passer bedst til netop din situation og økonomi.

Etablering-virksomhed

Vil du gerne ekspandere eller opstarte virksomhed i Tyskland - så er jeg den rette. Jeg har flere års erfaring i at begå mig i det tyske erhvervsmiljø og kan hjælpe dig igennem den svære tid, så din virksomhed får succes.

Virksomhed i Tyskland

Træt af Summax? Jeg har et alternativ.
Mine afrapporteringsværktøjer, såsom budgetter, budgetopfølgninger, prognoseopgørelser, årsrapporter mv. er struktureret opbygget som Ø90 systemet.

Landbrugsrådgivning

Kontakt mig

Andreas N. Burgwald


Telefon: +45 74 72 18 03
Mobil: +45 20 36 03 75
Email: andreas@burgwald.org
AdresseHøybjergvej 71, Visby

6261 Bredebro